விமர்சனம்

- சினிமா துளிகள், செய்திகள், விமர்சனம்

ஆறாது சினம் விமர்சனம்

மலையாளத்தில் வெற்றி பெற்ற `மெமரீஸ்' படத்தை  அதன் வீரியம் குறையாமல் தமிழுக்குத் தந்திருக்கிறார்கள். நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி தனக்கு நேர்ந்த எல்லா இழப்புக்குப் பிறகும் சமூக விரோதிகளை…

Read More