மருத்துவம்

- மருத்துவம்

நெல்லிக்காய்

எளிதில் ஜீரணமாவதோடு மற்ற உணவுகளையும் சேர்த்து செரிக்க வைப்பதில் நெல்லிக்காய்க்கு நிகர் இல்லை. *  குடல் பகுதியிலும், உணவுக் குழாயிலும் ஏதேனும் அடைப்பு இருந்தால் ஒரு நெல்லிக்காயை…

Read More