- செய்திகள், விளையாட்டு

ஐ.சி.சி. டி20 கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை 2016 போட்டி அட்டவனை

 

தேதி              போட்டி                                   இடம்                       நேரம்
மார்ச்-8          ஜிம்பாப்வே-ஹாங்காங்                நாக்பூர்                   3.00(நண்பகல்)
ஸ்காட்லாந்து-ஆப்கானிஸ்தான்         நாக்பூர்                  7.30(இரவு)
மார்ச்-9        வங்காளதேசம்-நெதர்லாந்து             தர்மசலா               3.00(நண்பகல்)
நெதர்லாந்து-ஓமன்                        தர்மசலா           7.30(இரவு)
மார்ச்-10       ஸ்காட்லாந்து-ஜிம்பாப்வே                நாக்பூர்                 3.00(நண்பகல்)
ஹாங்காங்-ஆப்கானிஸ்தான்               நாக்பூர்                  7.30(இரவு)
மார்ச்-11        நெதர்லாந்து- ஓமன்                         தர்மசலா                 3.00(நண்பகல்)
வங்காளதேசம்-அயர்லாந்து               தர்மசலா               7.30(இரவு)
மார்ச்-12      ஜிம்பாப்வே-ஆப்கானிஸ்தான்              நாக்பூர்                 3.00(நண்பகல்)
ஸ்காட்லாந்து-ஹாங்காங்                      நாக்பூர்                  7.30(இரவு)
மார்ச்-13       நெதர்லாந்து-அயர்லாந்து                  தர்மசலா                 3.00(நண்பகல்)
வங்காளதேசம்-ஓமன்                        தர்மசலா                     7.30(இரவு)
மார்ச்-15       நியூசிலாந்து-இந்தியா                        நாக்பூர்                            7.30(இரவு)
மார்ச்-16       மே.இ.தீவுகள்-இங்கிலாந்து                     மும்பை                             3.00(நண்பகல்)
பாகிஸ்தான்-தகுதிச்சுற்று அணி(ஏபிரிவு)    கொல்கத்தா                     7.30(இரவு)
மார்ச்-17       இலங்கை- தகுதிச்சுற்று அணி(பி பிரிவு)       கொல்கத்தா                     7.30(இரவு)
மார்ச்-18       ஆஸ்திரேலியா-நியூசிலாந்து                      தர்மசலா                             3.00(நண்பகல்)
தெ.ஆப்பிரிக்கா-இங்கிலாந்து                     மும்பை                            7.30(இரவு)
மார்ச்-19        இந்தியா-பாகிஸ்தான்                              தர்மசலா                           7.30(இரவு)
மார்ச்-20       தெ.ஆப்பிரிக்கா-தகுதிச்சுற்று அணி(பிபிரிவு)       மும்பை                           3.00(நண்பகல்)
இலங்கை-மே.இ.தீவுகள்                          பெங்களூரு                       7.30(இரவு)
மார்ச்-21      ஆஸ்திரேலியா-தகுதிச்சுற்று அணி(ஏபிரிவு)        பெங்களூரு                       7.30(இரவு)
மார்ச்-22       நியூசிலாந்து-பாகிஸ்தான்                            மொஹாலி                                7.30(இரவு)
மார்ச்-23       இங்கிலாந்து-தகுதிச்சுற்று அணி(பிபிரிவு)        புதுடெல்லி                            3.00(நண்பகல்)
இந்தியா-தகுதிச்சுற்று அணி(ஏபிரிவு)              பெங்களூரு                           7.30(இரவு)
மார்ச்-25          பாகிஸ்தான்-ஆஸ்திரேலியா                     மொஹாலி                         3.00(நண்பகல்)
தெ.ஆப்பிரிக்கா-மே.இ.தீவுகள்                     நாக்பூர்                              7.30(இரவு)
மார்ச்-26       தகுதிச்சுற்று அணி(ஏபிரிவு)-நியூசிலாந்து        கொல்கத்தா                      3.00(நண்பகல்)
இங்கிலாந்து – இலங்கை                            புதுடெல்லி                                 7.30(இரவு)
மார்ச்-27        இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா                            மொஹாலி                                 7.30(இரவு)
தகுதிச்சுற்று அணி(பிபிரிவு)-மே.இ.தீவுகள்      நாக்பூர்                               3.00(நண்பகல்)
மார்ச்-28           தெ.ஆப்பிரிக்கா-இலங்கை                         புதுடெல்லி                        7.30(இரவு)

மார்ச்-29               ஓய்வுநாள்……………..

மார்ச்-30       அரையிறுதி-                                               புதுடெல்லி                                7.30(இரவு)

மார்ச்-31       அரையிறுதி-                                                     மும்பை                                 7.30(இரவு)

ஏப்ரல்-3           இறுதிப் போட்டி                                       கொல்கத்தா                                 7.30(இரவு)

Leave a Reply