- செய்திகள், வானிலை செய்திகள்

இன்றைய வானிலை

சூரிய உதயம்: காலை 6.25 மணி
சூரிய அஸ்தமனம்: மாலை 6.20 மணி
சந்திர உதயம்: இரவு 11.32
இன்றைய வெப்பநிலை: 92 டிகிரி
நேற்றைய வெப்பநிலை: 91 டிகிரி
* சென்னையில் வானம் லேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

Leave a Reply