- செய்திகள், வானிலை செய்திகள்

இன்றைய வானிலை…

 

சூரிய உதயம் காலை 6.33 மணி

சூரிய அஸ்தமனம் மாலை 6.14 மணி

சந்திர உதயம் காலை 9.24 மணி

இன்றைய வெப்பநிலை 92 டிகிரி

நேற்றைய வெப்பநிலை 91 டிகிரி

சென்னையில் இன்று வறண்ட வானிலை காணப்படும்.

Leave a Reply